STOWARZYSZENIE
"ZGODNI W DZIAŁANIU"

"Ten, kto życzliwie wskazuje drogę błądzącemu, jest jak człowiek, który drugiemu pozwala zapalić pochodnię od swojej: wszak jego własna pochodnia nie będzie przez to świecić mniej jasno" Quintus Eniusz

Zobacz co słychać u nas?

O nas

Stowarzyszenie "Zgodni w Działaniu"

Czym się zajmujemy?

Jesteśmy lokalnym stowarzyszeniem, które działa na obszarze gminy Dębowa Łąka. Wspieramy inicjatywy z dziedzin edukacji, sportu i integracji lokalnej społeczności wśród:

Fundamenty

Podstawowe cechy stowarzyszenia

EDUKACJA

Wspieranie edukacji wśród dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, a także seniorów i osób starszych.

SPORT

Spędzanie wolnego czasu poprzez zabawę i sport.

INTEGRACJA

Budujmy lokalną społeczność. Integrujmy dzieci, młodzież, a także osoby starsze i samotne. Dbajmy o lokalne społeczeństwo.

WIEŚ

Wyeliminowanie wykluczenia społecznego osób mieszkających na wsi w Gminie Dębowa Łąka

Nasze projekty

Czym możemy się pochwalić...

Edukacja język angielski

Sport i doposażenie sali gimnastycznej

Programowanie w Scratch-u

Integracja społeczna dzieci i seniorów

Start

Dla kogo działamy

Najważniejsze cechy lokalnej społeczności to poszanowanie i zgodne działanie.
Działajmy lokalnie w celu integracji społecznej.

Dzieci

Podstawowa edukacja od najmłodszych pokoleń poprzez podnoszenie wiedzy na zajęciach dodatkowych z integracją społeczeństwa w sporcie.

Młodzież

Poprzez dorastanie i kreowanie wizerunku młodego człowieka. Świadomość w kreowaniu i budowaniu lokalnej społeczności z poszanowaniem godności osób starszych poprzez warsztaty edukacyjne i sportowe nastawione na integrację z pokoleniem starszym.

Rodzice i opiekunowie

Jako wzór do naśladowania i budowania wizji i pasji w młodym pokoleniu. Rozmowa jako punkt wyjścia w każdej sytuacji.

Dziadkowie i Seniorzy

Dbając o historię poprzednich pokoleń o szacunek dla młodszego pokolenia. Dając starszym osobom możliwość spędzenia wolnego czasu poprzez warsztaty zajęciowe i integracji z pokoleniem młodszym.

Granty

Osoby

Reprezentacji stowarzyszenia

Współpraca

Współpracujemy lokalnie i globalnie

Aktywna współpraca z rodzicami, Radą Rodziców, uczniami, nauczycielami Szkoły daje możliwości w kreowaniu wizerunku młodego pokolenia z możliwościami pomocy rodzicom, opiekunom i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach.
Szkoła Podstawowa w Wielkich Radowiskach
Współpraca z dużą ilością wolontariuszy Szkoł
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK jest organizacją wspierającą, służącą rozwojowi i budowie sektora organizacji pozarządowych oraz współpracy międzysektorowej, której celem jest wzmocnienie kapitałów społecznego, kulturowego i ekonomicznego w społecznościach lokalnych dla dobra mieszkanek i mieszkańców regionu.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK
Otrzymaliśmy grant w grudniu 2020 roku
W ramach swoich działań Fundacja LOTTO stara się aktywizować społeczeństwo w różnych dziadzinach życia, ze szczególnym uwzględnieniem sportu i kultury. W ramach programu Partnerstwa Społeczne wspiera ważne inicjatywy społeczne innych podmiotów.
Fundacja LOTTO
Otrzymaliśmy grant w kwietniu 2021 roku

News

Najnowsze informacje